Taloussäännöt

Seuran taloussäännöt

1 § Yhdistyksen nimi on Tanssiurheiluseura Blue & White ry (B&W).
Taloudellisia sääntöjä noudatetaan johtokunnan päätöksellä, joka perustuu seuran sen hetkiseen
taloudelliseen tilanteeseen.
Edut koskevat seuran jäseniä.

2 § Seura lähettää parit ja/tai joukkueet edustamaan seuraa Suomen Mestaruuskilpailuihin ja Ikäkausi Mestaruuskilpailuihin.

3 § Seura avustaa menestyneitä pareja hankkimalla heille lisävalmennusta seuraavasti:
* Luokkanousun yhteydessä parille yksi yksityistunti
* Parille SM- tai IKM-kilpailun 4., 5. tai 6. sija yksi yksityistunti, 3. sija kaksi yksityistuntia, 2. sija kolme
yksityistuntia ja 1. sija neljä yksityistuntia
* ansioituneesta seuratyöstä yksi yksityistunti

4 § Seura lähettää tarvittaessa menestyneet parit edustamaan seuraa ja korvaa matkakustannukset tai osan niistä.
Esimerkiksi kilpailut ulkomailla.

5 § Seura ilmoittaa talkootapahtumista seuran jäsenille, jotka voivat osallistua talkoisiin. Näistä muodostetaan talkootiimi. Jos talkootapahtuma tuottaa ylimääräistä tulosta voi johtokunta hankkia tiimin jäsenille lisävalmennusta tai tanssitarvikkeita. Tällainen tiimi on esimerkiksi tanssiurheilukilpailuista vastaava tiimi.

6 § Jos seuran tapahtumat (joulujuhla, kevätjuhla, kilpailujen järjestäminen, jne) tuottavat tulosta voi johtokunta
hankkia järjestelytiimin osallistuneille jäsenille lisävalmennusta, esimerkiksi tanssileirin, tanssiin liittyvää koulutusta tai materiaalia. Johtokunta päättää maksetaanko se kokonaan vai osa siitä.

7 § Seura voi avustaa vähävaraisia tanssijoita tarvittaessa.